“Монди Стамболийски” ЕАД е българска компания, част от Mondi Group, най- големият в света производител на натронова хартия и хартиени торби. Намира се в град Стамболийски.

Българската целулозна и хартиена фабрика Монди Стамболийски ЕАД, с предишно наименование Фабрика за хартия Стамболийски, първоначално е създадена през 1952г. Компанията е специализирана в производството на крафтова хартия. Монди Стамболийски ЕАД е част от международната група за опаковки и хартия Mondi. Фирмата, базирана в централния град Стамболийски, е правоприемник на местната фабрика за хартия Целхарт.

През 2006г. холандският производител на хартия Mondi Packaging B.V. купува 100% в българската хартиена фабрика, преименувайки я в Монди Пекиджинг Стамболийски ЕАД.

За по- подробна информация моля, посетете www.mondigroup.com.