Βιομηχανικη κατασκευη και επισκευη κοινωνικων κτιριων

Οι δραστηριότητες κατασκευής και συναρμολόγησης, τις οποίες προσφέρουμε περιλαμβάνουν την κατασκευή καινούριων έργων, ανακατασκευές, ανακαινίσεις, βασικές επισκευές και αλλαγή του προορισμού οικοδομών από την πρώτη έως την πέμπτη κατηγορία.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας εμπίπτουν η βιομηχανική κατασκευή και η επισκευή κοινωνικών κτιρίων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών, συστημάτων αυτόματου χειρισμού της τεχνολογικής διαδικασίας, οι μηχανολογικές δραστηριότητες εγκατάστασης, οι μεταλλικές κατασκευές.

Στην ΚΜΣ ακολουθούμε υψηλά πρότυπα σε σχέση με τις συνθήκες και την ασφάλεια της εργασίας, σε σχέση με την πολιτική συνοχής και προστασίας των συμφερόντων της ομάδας μας. Θα στηρίζουμε προσπάθειες, οι οποίες έχουν υψηλή κοινωνική και εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

  • 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

    Εργαζόμαστε με υψηλή προτεραιότητα και απασχολούμαστε αρκετό ανθρώπινο, τεχνικό δυναμικό και δυναμικό εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι δικοί μας ειδικοί κατέχουν μακροχρόνια πρακτική και ειδίκευση όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τομέα.

  • 2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

    Ανακατασκευές, ανασυγκροτήσεις, βασικές επισκευές και αλλαγή του προορισμού οικοδομών από την πρώτη έως την πέμπτη κατηγορία.

  • 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

    Βιομηχανική κατασκευή και επισκευή κοινωνικών κτιρίων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών, συστημάτων αυτόματου χειρισμού της τεχνολογικής διαδικασίας, μηχανολογικές δραστηριότητες εγκατάστασης, μεταλλικές κατασκευές.

Клиенти

«ΑΕΤΣ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ» /«Πυρηνικός Σταθμός Ενέργειας ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ» Μ.ΑΕ/

>>

«ΕΝΕΡΓΚΙΕΝ ΣΙΣΤΕΜΕΝ ΟΠΕΡΑΤΟΡ» / «Ενεργειακή Εταιρεία Συστημάτων» Μ.ΑΕ/

>>

«ΤΟΠΛΟΦΙΚΑΤΣΙΑ ΣΟΦΙΑΣ» Μ.ΑΕ /«Τηλεθέρμανση ΣΟΦΙΑΣ» Μ.ΑΕ/

>>