Κατασκευη ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων κτιριων και εξοπλισμου

Η «ΚΜΣ» Μ.ΑΕ προσφέρει πλούσια γκάμα υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται με την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και εξοπλισμού. Οι δικοί μας ειδικοί κατέχουν μακροχρόνια εμπειρία και είναι πιστοποιημένοι να πραγματοποιούν τις δραστηριότητες στον τομέα.

Για την εκτέλεση κάθε εργασίας εργαζόμαστε με υψηλή προτεραιότητα και απασχολούμαστε αρκετό ανθρώπινό, τεχνικό δυναμικό και δυναμικό στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι δραστηριότητες εκτελούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για εργασιακή και τεχνική ασφάλεια της εθνικής νομοθεσίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας.

Οι δικοί μας πελάτες είναι αξιοσημείωτοι επενδυτές και επιχειρήσεις στον ενεργειακό τομέα της Βουλγαρίας. Εργαζόμαστε πάνω στην εκτέλεση συμβολαίων με ηλεκτρικούς υποσταθμούς και σταθμούς, ορυχεία και βιομηχανίες, με τοποθεσία σ’ όλη την χώρα. Συμμετέχουμε στην υλοποίηση στρατηγικών για τον ενεργειακό τομέα της Βουλγαρίας έργων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

 • 1. ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

  Πλούσια εμπειρία στην πραγματοποίηση επισκευών και δραστηριοτήτων αποκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού – ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ μέσης και υψηλής τάσης. Εγγυημένος επαγγελματισμός, υψηλά πρότυπα και άπταιστη ποιότητα των υπηρεσιών.

 • 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Κατασκευή, συντήρηση, τμηματικές και βασικές επισκευές. Εργαζόμαστε με άριστη ομάδα, η οποία έχει μακροχρόνια εμπειρία και πλήρη σχεδιαστική ικανότητα. Οι δραστηριότητες εκτελούνται από τεχνικούς με υψηλή εξειδίκευση.

 • 3. ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

  Προσφέρουμε υπηρεσίες σε σχέση με ηλεκτρολογική κατασκευή γραμμών χαμηλής και μέσης τάσης. Έχουμε υλοποιημένα στρατηγικά για τον ενεργειακό τομέα της Βουλγαρίας έργα. Εργαζόμαστε σε σχέση με την εκτέλεση συμβολαίων με ηλεκτρικούς σταθμούς και επιχειρήσεις από όλη την χώρα.

 • 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

  Εγγυόμαστε 100%, ότι η εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας σε σχέση με την κατασκευή εγκαταστάσεων φωτισμού, είναι με άριστη ποιότητα και σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις για υψηλά πρότυπα και κριτήρια.

 • 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ

  Εξωτερική και εσωτερική ηλεκτρική τροφοδότηση μέσης και χαμηλής τάσης, παράδοση και συναρμολόγηση εξοπλισμού, ανακατασκευή υπαρχόντων συστημάτων διανομής. Κατασκευή καινούριων θέσεων, παράδοση και συναρμολόγηση πινάκων ηλεκτρικής μέτρησης, διανομής και άλλων ηλεκτρικών πινάκων.

ΠΕΛΑΤΕΣ

«ΑΕΤΣ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ» Μ.ΑΕ /«Πυρηνικός Σταθμός Ενέργειας ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ» Μ.ΑΕ/

>>

«ΕΝΕΡΓΚΙΕΝ ΣΙΣΤΕΜΕΝ ΟΠΕΡΑΤΟΡ» Μ.ΑΕ /«Ενεργειακή Επιχείρηση Συστημάτων» Μ.ΑΕ/

>>

«ΝΑΤΣΙΟΝΑΛΝΑ ΕΛΕΚΤΡΙΤΣΕΣΚΑ ΚΟΜΠΑΝΙΑ» Μ.ΑΕ /«Εθνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού» Μ.ΑΕ/

>>

«ΤΣΕΖ Βουλγαρίας» Μ.ΑΕ

>>

«ΕΝΕΡΓΚΟ-ΠΡΟ ΜΠΑΛΓΚΑΡΙΑ» Μ.ΑΕ

>>