Εξοπλισμος τελευταιας γενιας και υλικα υψηλης ποιοτητας

Η «ΚΜΣ» Μ.ΑΕ εκτελεί δραστηριότητες κατασκευής και συναρμολόγησης με άριστη ποιότητα, στα πλαίσια των συμφωνημένων προθεσμιών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Επίβλεψης των Κατασκευών.

Κάθε φάση της κατασκευής ελέγχεται από ειδικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν εξοπλισμό τελευταίας γενιάς στον ανάλογο τομέα και υλικά υψηλής ποιότητας. Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και τεχνικά μέσα για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων κατασκευής και επισκευής έτσι ώστε να καλύψουμε πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη.

Εμείς στην «ΚΜΣ» είμαστε μαραθωνοδρόμοι στον ενεργειακό τομέα και όχι σπρίντερ. Οι στόχοι μας συνδέονται με σταδιακή και σταθερή ανάπτυξη με φροντίδα για το περιβάλλον.

Όσο πιο καθαρή είναι η ενέργεια, τόσο πιο αξιόπιστο και ποιοτικό θα είναι το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Δραστηριοτητες επισκευης και συναρμολογησης στον ενεργειακο τομεα:

 • 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΨΥΞΗΣ ΛΑΔΙΟΥ, ΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Α.

  Επισκευή και μηχανική επεξεργασία συρόμενων ρουλεμάν για ηλεκτρικούς κινητήρες, τουρμπινών νερού και ατμού, ακτινικών και αξονικών γεννητριών, ροδών λειτουργίας για αντλίες και τουρμπίνες νερού.

 • 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Διαθέτουμε πλούσια γκάμα μηχανημάτων για μηχανική επεξεργασία μικρών και μεγάλων λεπτομερειών. Πραγματοποιούμε επισκευή, συναρμολόγηση και κατασκευή μεταλλικών κατασκευών.

 • 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΓΩΓΩΝ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Κ.Α.

  Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε εκμετάλλευση. Επισκευή, αποκατάσταση και συντήρηση υπαρχόντων, καθώς επίσης σχεδιασμός, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εξωτερικών και εσωτερικών σωληναγωγών και υδραγωγείων.

 • 4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Συναρμολόγηση καινούριου εξοπλισμού σε Πυρηνικούς Σταθμούς Ενέργειας, Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς και άλλες επιχειρήσεις στον ενεργειακό τομέα. Οι δραστηριότητες εκτελούνται από ηλεκτρολόγους, οι οποίοι κατέχουν ειδίκευση τέταρτου και πέμπτου βαθμού.

 • 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  Κατασκευή στοιχείων και εξοπλισμού για έργα στον ενεργειακό τομέα – εναλλάκτες θερμότητας, πλάκες σωλήνων, προκατασκευασμένα στοιχεία για σωληνώσεις, αεραγωγούς, στηρίγματα, σκάλες, κεφαλόσκαλα κ.α.

ΠΕΛΑΤΕΣ

«ΑΕΤΣ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ» Μ.ΑΕ /«Πυρηνικός Σταθμός Ενέργειας ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ» Μ.ΑΕ/

>>

«ΤΕΤΣ ΕΪ Ι ΕΣ ΓΚΑΛΑΜΠΟΒΟ» /Θερμοηλεκτρική Μονάδα ΕΪ Ι ΕΣ ΓΚΑΛΑΜΠΟΒΟ/

>>

«ΚΟΝΤΟΥΡΓΚΛΟΜΠΑΛ» ΜΑΡΙΤΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1

>>

«ΚΟΝΤΟΥΡΓΚΛΟΜΠΑΛ» ΜΑΡΙΤΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3

>>

«ΜΟΝΤΙ ΣΤΑΜΠΟΛΙΙΣΚΙ» Μ.ΑΕ

>>