Μεγιστοι χρονοι εκμεταλλευσης και βελτιστη παραγωγικοτητα

Για να εξασφαλίσουμε μέγιστη λειτουργία και παραγωγικότητα, εμείς προσφέρουμε στους πελάτες μας διαφορετικά πακέτα συντήρησης και σέρβις. Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο παροχής υπηρεσιών σέρβις και προσωπικό υψηλών αρμοδιοτήτων.

Προσφέρουμε τόσο προληπτική τεχνική εξυπηρέτηση, όσο και πραγματοποίηση μη προγραμματισμένων δραστηριοτήτων παροχής σέρβις.

Μέσω προληπτικής τεχνικής εξυπηρέτησης, εξασφαλίζουμε μέγιστους χρόνους λειτουργίας και βέλτιστη παραγωγικότητα. Καταρτίζουμε για τους δικούς μας πελάτες σχέδια τεχνικής εξυπηρέτησης, όπου προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα και οι δραστηριότητες προληπτικής τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

  • 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

    Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν σέρβις, επισκευή, συντήρηση και διάγνωση του εξοπλισμού τόσο στο γήπεδο, όσο και σε εργοστασιακές συνθήκες.

  • 2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

    Καταρτίζουμε για τους δικούς μας πελάτες σχέδια τεχνικής εξυπηρέτησης και σέρβις, όπου προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα και οι δραστηριότητες προληπτικής τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΕΛΑΤΕΣ

«ΑΕΤΣ ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ» Μ.ΑΕ /«Πυρηνικός Σταθμός Ενέργειας» Μ.ΑΕ/

>>

«ΤΕΤΣ ΒΑΡΝΑ» Μ.ΑΕ /«Ενεργειακή Μονάδα ΒΑΡΝΑ» Μ.ΑΕ/

>>