“Ромпетрол България” ЕАД е представена в България от 2002 г. и е дъщерно дружество на групата „KMG Интернешънъл“. Компанията има активна мрежа от 55 бензиностанции в цялата страна и предлага на клиентите си в България качествени горива по европейски стандарти, произведени в рафинерия „Петромидия“.
read more

“Ромпетрол България” ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

Ние сме натоварени с отговорната задача за защита на човешкото здраве и околната среда, като управляваме безопасно радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието.
read more

ДП РАОКлиент на "КМС" ЕООД

Siemens AG е германска компания със седалища в Берлин и Мюнхен, Германия, индустриален конгломерат, най-голямата производствена компания в Европа и една от най-големите в света в областта на електротехниката и електрониката.

Siemens AGКлиент на "КМС" ЕООД

Лидер в дистрибуцията на български горива, полимери и нефтохимикали с европейско качество. В своите над 220 бензиностанции, веригата “ЛУКОЙЛ” предлага висококачествени продукти, отлично обслужване и комфорт.
read more

“ЛУКОЙЛ България” ЕООДКлиент на "КМС" ЕООД

“Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност.
read more

“Булгартрансгаз” ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

Нашите водещи енергийни и цифрови технологии, усъвършенствани системи за автоматизация и отворени цифрови платформи трансформират бизнеса на нашите клиенти и осигуряват значителна оперативна и бизнес добавена стойност.
read more

Hitachi ABBКлиент на "КМС" ЕООД

The Kozloduy Nuclear Power Plant is the only nuclear power plant in Bulgaria and the largest producer of electricity nationwide, providing more than a third of the national annual electricity production. This determines the particular importance of the undertaking as a factor of economic stability in a regional and national context.
read more

Kozloduy NPP PLCClient of KMC LTD

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK EAD) is a single-owner joint-stock company. Its registered address is in the city of Sofia. Bulgarian Energy Holding EAD is the holder of the capital of NEK EAD. The Bulgarian Energy Holding EAD (BEH EAD) was established on 18 September 2008 by means of a Resolution adopted by the Minister of Economy and Energy, after renaming the Bulgargaz Holding EAD.
read more

NEK EADClient of KMC LTD

Electricity System Operator EAD is a sole joint stock company since 2007 with a license for a period of 35 years, issued pursuant to a Resolution No R-052 dated 28 December 2006 by the Water and Energy Regulatory Commission (WERC).
read more

ESO EADClient of KMC LTD

Toplofikatsia Sofia EAD is Bulgaria’s oldest district heating system. Toplofikatsia Sofia EAD is the largest company in the country and the Balkan Peninsula, in terms of the criteria related to production volume and the scope of services provided.

Toplofikatsia Sofia EADClient of KMC LTD