„Ромпетрол България“ ЕАД е представена в България от 2002 г. и е дъщерно дружество на групата „KMG Интернешънъл“. Компанията има активна мрежа от 55 бензиностанции в цялата страна и предлага на клиентите си в България качествени горива по европейски стандарти, произведени в рафинерия „Петромидия“.
read more

„Ромпетрол България“ ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

Ние сме натоварени с отговорната задача за защита на човешкото здраве и околната среда, като управляваме безопасно радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието.
read more

ДП РАОКлиент на "КМС" ЕООД

Siemens AG е германска компания със седалища в Берлин и Мюнхен, Германия, индустриален конгломерат, най-голямата производствена компания в Европа и една от най-големите в света в областта на електротехниката и електрониката.

Siemens AGКлиент на "КМС" ЕООД

Лидер в дистрибуцията на български горива, полимери и нефтохимикали с европейско качество. В своите над 220 бензиностанции, веригата „ЛУКОЙЛ“ предлага висококачествени продукти, отлично обслужване и комфорт.
read more

„ЛУКОЙЛ България“ ЕООДКлиент на "КМС" ЕООД

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност.
read more

„Булгартрансгаз“ ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

Нашите водещи енергийни и цифрови технологии, усъвършенствани системи за автоматизация и отворени цифрови платформи трансформират бизнеса на нашите клиенти и осигуряват значителна оперативна и бизнес добавена стойност.
read more

Hitachi ABBКлиент на "КМС" ЕООД

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е единствената атомна централа в България и е най- големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ „Козлодуй“ произвежда най- евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.
read more

АЕЦ Козлодуй ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в град София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) е създаден на 18.09.2008г. с решение на Министъра на икономиката и енергетиката, чрез преименуване на „Булгаргаз холдинг“ ЕАД.
read more

НЕК ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

Основните функции на ЕСО ЕАД са оперативното управление на електроенергийната система на страната ни, осъществяване на съвместната работа с електроенергийните системи на други страни, администриране пазара на електроенергия и пазара на балансиращата енергия, както и техническата експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа.
read more

ЕСО ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

Топлофикация София ЕАД