„Монди Стамболийски“ ЕАД е българска компания, част от Mondi Group, най- големият в света производител на натронова хартия и хартиени торби. Намира се в град Стамболийски.
read more

Монди Стамболийски ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ е топлоелектрическа централа на лигнитни въглища с инсталирана мощност 908 мегавата и се намира до село Медникарово, област Стара Загора. Електроцентралата използва лигнитни въглища от Мини Марица Изток и има важна роля за сигурността на доставките и енергийната независимост на България.
read more

ContourGlobalКлиент на "КМС" ЕООД

Aurubis produces high-purity, high-quality copper from copper concentrates and recycling materials and processes it into intermediate products. Copper scrap and a variety of other recycling materials are reintroduced to the economic cycle this way.
read more

AurubisКлиент на "КМС" ЕООД

ТЕЦ Варна ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Разположена е на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна.
read more

ТЕЦ Варна ЕАДКлиент на "КМС" ЕООД

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ влиза в експлоатация през юни 2011 г. Тя е базова мощност, която осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби, като съчетава върховите постижения на глобалните технологии и опит с местни суровини и човешки ресурс. Ние правим това с ангажимент към местните общности и грижа за околната среда.
read more

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС“Клиент на "КМС" ЕООД

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. Тя е една от трите електроцентрали в комплекс „Марица Изток”, който е разположен в югоизточната част на страната.
read more

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД