Δραστηριότητες ηλεκτρικής συναρμολόγησης

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται με την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και εξοπλισμού.

Δραστηριότητες επισκευής και συναρμολόγησης

Εκτελούμε δραστηριότητες κατασκευής και επισκευής και δραστηριότητες συναρμολόγησης με άριστη ποιότητα και με βάση υψηλών προδιαγραφών.

Δραστηριότητες κατασκευής και συναρμολόγησης

Ανακατασκευές, ανασυγκροτήσεις, βασικές επισκευές και αλλαγή του προορισμού οικοδομών από την πρώτη έως την πέμπτη κατηγορία.

Σέρβις και συντήρηση

Για μέγιστη παραγωγικότητα, προσφέρουμε διαφορετικά πακέτα συντήρησης και σέρβις.

Κατασκευή στοιχείων και εξοπλισμού

Κατασκευάζουμε πλούσια γκάμα στοιχείων και εξοπλισμού για έργα στον ενεργειακό τομέα.

Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών

Όσο πιο καθαρή είναι η ενέργεια, τόσο πιο αξιόπιστο και ποιοτικό θα είναι το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Δραστηριότητες σε πυρηνικούς σταθμούς

Δραστηριότητες που εκτελούνται από την «ΚΜΣ» σε πυρηνικούς σταθμούς.

Συστήματα πυροπροστασίας και εκρήξεων

Αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας δράσης για την αποφυγή έκρηξης και πυρκαγιάς σε μετασχηματιστές ισχύος.

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ