“Ромпетрол България” ЕАД
Клиент на "КМС" ЕООД

“Ромпетрол България” ЕАД е представена в България от 2002 г. и е дъщерно дружество на групата „KMG Интернешънъл“. Компанията има активна мрежа от 55 бензиностанции в цялата страна и предлага на клиентите си в България качествени горива по европейски стандарти, произведени в рафинерия „Петромидия“.
read more

ДП РАО
Клиент на "КМС" ЕООД

Ние сме натоварени с отговорната задача за защита на човешкото здраве и околната среда, като управляваме безопасно радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието.
read more

Siemens AG
Клиент на "КМС" ЕООД

Siemens AG е германска компания със седалища в Берлин и Мюнхен, Германия, индустриален конгломерат, най-голямата производствена компания в Европа и една от най-големите в света в областта на електротехниката и електрониката.

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД
Клиент на "КМС" ЕООД

Лидер в дистрибуцията на български горива, полимери и нефтохимикали с европейско качество. В своите над 220 бензиностанции, веригата “ЛУКОЙЛ” предлага висококачествени продукти, отлично обслужване и комфорт.
read more

“Булгартрансгаз” ЕАД
Клиент на "КМС" ЕООД

“Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност.
read more

Hitachi ABB
Клиент на "КМС" ЕООД

Нашите водещи енергийни и цифрови технологии, усъвършенствани системи за автоматизация и отворени цифрови платформи трансформират бизнеса на нашите клиенти и осигуряват значителна оперативна и бизнес добавена стойност.
read more

АЕЦ Козлодуй ЕАД
Клиент на "КМС" ЕООД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най- големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ “Козлодуй” произвежда най- евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.
read more

НЕК ЕАД
Клиент на "КМС" ЕООД

Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в град София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) е създаден на 18.09.2008г. с решение на Министъра на икономиката и енергетиката, чрез преименуване на “Булгаргаз холдинг” ЕАД.
read more

ЕСО ЕАД
Клиент на "КМС" ЕООД

Основните функции на ЕСО ЕАД са оперативното управление на електроенергийната система на страната ни, осъществяване на съвместната работа с електроенергийните системи на други страни, администриране пазара на електроенергия и пазара на балансиращата енергия, както и техническата експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа.
read more

Топлофикация София ЕАД

„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

Монди Стамболийски ЕАД
Клиент на "КМС" ЕООД

“Монди Стамболийски” ЕАД е българска компания, част от Mondi Group, най- големият в света производител на натронова хартия и хартиени торби. Намира се в град Стамболийски.
read more

ContourGlobal
Клиент на "КМС" ЕООД

“КонтурГлобал Марица Изток 3” е топлоелектрическа централа на лигнитни въглища с инсталирана мощност 908 мегавата и се намира до село Медникарово, област Стара Загора. Електроцентралата използва лигнитни въглища от Мини Марица Изток и има важна роля за сигурността на доставките и енергийната независимост на България.
read more

Aurubis
Клиент на "КМС" ЕООД

Aurubis produces high-purity, high-quality copper from copper concentrates and recycling materials and processes it into intermediate products. Copper scrap and a variety of other recycling materials are reintroduced to the economic cycle this way.
read more

ТЕЦ Варна ЕАД
Клиент на "КМС" ЕООД

ТЕЦ Варна ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Разположена е на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна.
read more

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС”
Клиент на "КМС" ЕООД

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” влиза в експлоатация през юни 2011 г. Тя е базова мощност, която осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби, като съчетава върховите постижения на глобалните технологии и опит с местни суровини и човешки ресурс. Ние правим това с ангажимент към местните общности и грижа за околната среда.
read more

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. Тя е една от трите електроцентрали в комплекс „Марица Изток”, който е разположен в югоизточната част на страната.
read more

Στείλτε μας τη σύστασή σας!

Εργαζόμαστε με διαφάνεια και εντιμότητα. Στην «ΚΜΣ» Μ.ΑΕ όλες οι διαδικασίες χαρακτηρίζονται με σαφήνεια όσον αφορά τους κανόνες, τις προθεσμίες και τους υπεύθυνους. Εμείς γνωρίζουμε, ότι η βάση για εμπιστοσύνη στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι οι έντιμες και διαφανείς σχέσεις.

 

Изпращане