Hitachi ABB Power Grids е пионер в технологиите
Нашите водещи енергийни и цифрови технологии, усъвършенствани системи за автоматизация и отворени цифрови платформи трансформират бизнеса на нашите клиенти и осигуряват значителна оперативна и бизнес добавена стойност.

Само чрез ефективната дигитализация на всички елементи от веригата на добавената стойност в енергетиката това може да бъде постигнато. В Hitachi ABB Power Grids използваме водещи отворени цифрови платформи, за да пренесем нашите мрежи в ерата на устойчивото енергийно бъдеще.

Ние допринасяме за новаторски решения, които правят енергийните мрежи в света по-силни, по-интелигентни и по-зелени. Резултатът е мрежи, които са по-надеждни, интелигентни и насочени към устойчиво енергийно бъдеще за всички. Чрез усъвършенстваното портфолио от устойчиви, дигитални енергийни решения на Hitachi ABB Power Grids, ще създадем още по-голяма полза за клиентите, обхващащи енергийните (комунални) и индустриалните сектори, до секторите за мобилност, ИТ и Бит (градове).